Запис № 1650
Осуд, осуд, осуд...

Осуд, осуд, осуд...
«Коли б знали ви, що то є: Милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних» (Матв.12:7).
«Не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено; прощайте, то простять і вам» (Лук.6:37).
«Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш…» (Рим.2:1)