Запис № 2178
Бог є все, але все не є Бог

Бог є все, але все не є Бог...

***

Таємниця, захована від віків і поколінь, а тепер виявлена Його святим – Христос, воля Божа, в нас (Кол.1:26,27). Спасіння здійснюється шляхом смирення серця. Через зречення себе. Через відсікання власної волі. Через свідоме підпорядкування своєї волі – волі Божій в нас. «Хай буде воля Твоя...» (Матв.6:10)

***

Істинний цілитель працює насамперед словом. Дивиться в корінь недуги. Веде до благодаті покаяння. Потім – всі засоби хороші...

***

«Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог, Той, Хто є, і Хто був, і Хто має прийти, Вседержитель» (Об.1:8). Все від Бога, і Богом, і до Бога. Велика гра Бога з Самим Собою...

***

Що наше життя? – Гра. Велика гра Бога з Самим Собою. Головне – це навчитися грати за правилами...

***

Що наше життя? – Гра. Велика гра Бога з Самим Собою в хованки...
«Что наша жизнь? Игра!
Добро и зло - одни мечты!
Труд, честность - сказки для бабья.
Кто прав, кто счастлив?
Сегодня ты, а завтра я!
Что верно? Смерть одна!
Как берег моря суеты,
Нам всем прибежище она.
Кто ж ей милей из нас, друзья?
Сегодня ты, а завтра я!
Так бросьте же борьбу,
Ловите миг удачи!
Пусть неудачник плачет,
Пусть неудачник плачет,
Кляня, кляня свою судьбу!
Что наша жизнь? Игра!..»
(Опера «Пікова дама», лібрето М. Чайковського. Арія Германа)

***

«Наймарніша марнота, сказав Проповідник, марнота усе» (Екл.12:8). Все тлін. Головне – молитва (зв`язок з Богом), і померти вільним...

***

Східна Церква вчить не про енергію, але про енергії Божі. Енергії неречовинні і найрізніші...

***

Слід розрізняти «благодать усіляких» і «благодать на благодать». Перша і є те «ніщо», з чого «все почало бути, що почало бути»...

***

Не думайте, що я прийшов порушити догмат або отців; не порушити прийшов я, але виконати (Матв.5:17)...