Запис № 2185
Що хочеш? Спасайся

Що хочеш? Спасайся. Кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богові...

***

Причина страху – гординя й невідання. Початок мудрості – страх Божий (віра); вершина мудрості – любов досконала (благодать)...

***

Існує три рівні віри:
1. Вірю в Бога. Це взагалі не віра: «Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш! Та й демони вірують, і тремтять»(Як.2:19).
2. Вірю Богові. Тут «вірю» – тобто довіряю Йому. Ця міра вища за першу, але все іще напів-віра.
3. Ввіряю себе Богові. Це і є віра істинна, про яку Христос: «Поправді кажу вам: коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій (тут горі проблем) скажете: Перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого...» (Матв.17:20)

***

«Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш! Та й демони вірують, і тремтять. Чи хочеш ти знати, о марна людино, що віра без діл мертва?..» (Як.2:19,20). Тут про діло ввірення. Просто ввір себе Богові, і сила Божа буде діяти в тобі і через тебе...

***

Причина хвороби є відсутність благодаті. Неприйняття (неможливість, небажання, неготовність) і незасвоєння низхідної енергії Божества...

***

Є его тілесне, є его душевне і є его духовне. Тілесне називається законом плоті, душевне називається гординею самості, духовне називається звабою духовною...

***

Людина майбутнього є людина духовна. Просвітлена, освячена, обожнена, ціломудра, безпосередня, непорочна... Людина благодаті. З неї, нею і в ній. Божественне знання, божественне дихання, божественне живлення. Знати Бога, дихати Богом, жити Богом, бути Богом...

***

Тіло є знаряддя душі, душа є знаряддя духа. Скорбота тіла (біль) народжує скорботу душі (немічність, страх); скорбота душі спонукає дух до його розвитку (до смирення й молитви). Біль. Еволюційна доцільність…

***

«Я Пастир Добрий, і знаю Своїх, і Свої Мене знають» (Iван.10:14). Бог пізнає Своїх по вільним від гніву серцям…

***

На жаль, усе те саме й усе так само. Та сама боротьба «за їжу, територію і самиць», з життя нижчих приматів. Справжнє життя – це боротьба за Подобу. За право бути Людиною...
«Що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього говорять: Дивись, це нове! Та воно вже було від віків, що були перед нами…» (Екл.1:9,10)